Międzyszkolny Klub Sportowy

Trzeciego marca 2009 roku do ewidencji Starosty Powiatu Proszowickiego wpisano Międzyszkolny Klub Sportowy „SPORTOWIEC” z siedzib± w Sierosławicach. Zamiar założenia klubu narodził się zaraz po przeniesieniu Gimnazjum z Mniszowa do Sierosławic. Głównymi inicjatorkami i motorem napędowym były dyrektorki szkół w Sierosławicach panie Teresa Boruta i Halina Krosta.
Do projektu zachęciły również innych nauczycieli  obydwu szkół sierosławickich, Gimnazjum i Szkołę Podstawow±  w Nowym Brzesku oraz Szkołę Podstawow± w Mniszowie. Zaowocowało to spotkaniem komitetu założycielskiego, który dwudziestego drugiego stycznia 2009 roku na zebraniu założycielskim powołał do życia klub sportowy „SPORTOWIEC”.
Klub  korzysta z sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Sierosławicach oraz kompleksu boisk sportowych „Orlik” przy wspomnianych szkołach. Powstały już sekcje sportowe siatkówki i piłki nożnej (prowadzone przez p. Wojciecha Turzynieckiego i p. Krzysztofa Madejskiego), w zajęciach których mog± nieodpłatnie uczestniczyć uczniowie szkół z gminy Nowe Brzesko.
Jak do tej pory ciesz± się one dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Może warto by było wcielić w życie pozostałe pomysły  (zajęcia dla dorosłych, aerobic, turystykę rowerow±, piesz±). Liczymy na wsparcie ze strony władz lokalnych i ¶rodowiska.